GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 21. srpnja 2014.

Godina I. - broj 10.Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 17. srpnja 2014. godine, donijelo je

 

IZMJENU
Plana mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke

I.

U Planu mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) u točki VI. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

           

  •         Dječji vrtić Rijeka, Dolac 3
    koji obuhvaća objekte Podcentara predškolskog odgoja:

        Zamet, Ivana Ćikovića Belog 9a

        Oblačić, Obitelj Sušanj 9

        Krijesnica, Bujska 17

        Mirta, Pulska 19

        Gardelin, Zvonimirova 58

        Srdoči, Srdoči 55

        Turnić, Antuna Kosića Rika 7

        Krnjevo, Karasova 4

        Podmurvice, Cavtatska 4

        Zvonimir Cviić, Bribirska 12

        Pehlin, Minakovo 30

        Topolino, Vukovarska 27

        Radost, Franje Čandeka 16

        Mavrica, Mihovilići 33

        Vežica, Kvaternikova 37

        Galeb, Kvaternikova 60

        Morčić, Braće Stipčić 32

        Đurđice, Marohnićeva 12

        Pčelice, Slavka Krautzeka 84

        Bulevard, Ivana Gorana Kovačića bb

        Veseljko, Janka Polić Kamova 58

        Maestral, Kozala bb

        Delfin, Ive Marinkovića 22

        Belveder,Uspon Irene Tomee 6

        Gabbiano, Kozala 41

        Vidrice, Finderleove stube 1

        Kvarner, Kalvarija 1/1

        Potok, Josipa Završnika 3

        Rastočine, Rastočine 5/A

        Drenova, Stanka Frankovića bb

        Mlaka, Podmurvice 4

        odgojno-obrazovni rad u Kliničkom bolničkom centru Rijeka, Lokalitet Kantrida.”

 

II. 

Ova Izmjena plana stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/14-01/90
URBROJ: 2170-01-16-00-14-2
Rijeka, 17. srpnja 2014.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.