GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 20. svibnja 2014.

Godina I. – broj 7.Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 15. svibnja 2014. godine, donijelo je

 

PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA NA PODRUČJU GRADA RIJEKE

 

 

I.

Planom mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Plan mreže) utvrđuju se ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi.

II.

Na području grada Rijeke djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja obavljaju Dječji vrtić Rijeka kojem je osnivač Grad Rijeka te dječji vrtići drugih osnivača.

III.

Ovaj Plan mreže može se dopunjavati osnivanjem novih dječjih vrtića u skladu sa zakonom kojim se uređuje predškolski odgoj i obrazovanje te Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja, odnosno otvaranjem novih područnih objekata dječjih vrtića, uključujući i njihovo proširivanje.

IV.

Grad Rijeka nema obvezu sufinanciranja djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača koji se nalaze u Planu mreže.
Gradonačelnik Grada Rijeke za svaku pedagošku godinu donosi zaključak o sufinanciranju djelatnosti dječjih vrtića iz stavka 1. ove točke, ovisno od potrebama građana te o mogućnosti financiranja iz Proračuna Grada Rijeke.

V.

Plan mreže udovoljava zahtjevima dostupnosti i racionalnog ustroja dječjih vrtića za djecu rane i predškolske dobi te osigurava zadovoljavanje potreba građana za provedbom programa predškolskog odgoja i obrazovanja.

VI.

U Plan mreže ulaze dječji vrtići kako slijedi:

 

            OSNIVAČ GRAD RIJEKA

 

 • Dječji vrtić Rijeka, Dolac 3

koji obuhvaća objekte Podcentara predškolskog odgoja:

–       Zamet, Ivana Ćikovića Belog 9a

–       Oblačić, Obitelj Sušanj 9

–       Krijesnica, Bujska 17

–       Mirta, Pulska 19

–       Gardelin, Zvonimirova 58

–       Srdoči, Srdoči 55

–       Turnić, Antuna Kosića Rika 7

–       Krnjevo, Karasova 4

–       Podmurvice, Cavtatska bb

–       Zvonimir Cviić, Bribirska 12

–       Pehlin, Minakovo 30

–       Topolino, Vukovarska 27

–       Vežica, Kvaternikova 37

–       Galeb, Kvaternikova 60

–       Morčić, Braće Stipčić bb

–       Đurđice, Marohnićeva 12

–       Pčelice, Slavka Krautzeka 84

–       Bulevard, Ivana Gorana Kovačića bb

–       Veseljko, Janka Polić Kamova 58

–       Maestral, Kozala bb

–       Delfin, Ive Marinkovića 22

–       Belveder, Uspon Irene Tomee, 6

–       Gabbiano, Kozala 41

–       Vidrice, Finderleove stube 1

–       Kvarner, Kalvarija 1

–       Potok, Josipa Završnika 3

–       Rastočine, Rastočine bb

–       Drenova, Stanka Frankovića bb

–       Mlaka, Podmurvice 4

–       odgojno-obrazovni rad u Kliničkom bolničkom centru Rijeka, Lokalitet Kantrida

 

            OSNIVAČI VJERSKE ZAJEDNICE, DRUGE PRAVNE I FIZIČKE OSOBE

 

 • Dječji vrtić Mala vila, Zametska 6

– osnivač Udruga građana Društvo prijatelja waldorfske pedagogije

 

 • Dječji vrtić “Maza”, Viškovo, Marinići 80b

Područni vrtić “Maza-Krnjevo”,

Venuccieve stube 2

– osnivač Zvjezdana Balen-Vuglač

 

 • Dječji vrtić “Nazaret”, Cvetkov trg 5
  – osnivač Družba sestara Presvetog Srca Isusova

Područni vrtić “Mima”, Pomerio 13

 • Dječji vrtić Pinokio, Ludvetov breg 1

– osnivač Ines Žic

 • Dječji vrtić Zvjezdica mira, Dr. Frana Kresnika 8

– osnivač Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog

 

 • Dječji vrtić “Snjeguljica”, Bože Starca Jurićeva 58

– osnivač Barbara Drezga
Područni vrtić “Sedam patuljaka”
Bože Starca Jurićeva 52

 

 • Dječji vrtić “Mali princ”, Meštrovićeva 24

– osnivač Sandra Cikač Stjepić
Područni vrtić “Mala Sirena”
Braće Fućak 5c

 • Dječji vrtić “Zlatan”, Primorska 9

– osnivač Vinka Mataija

 • Dječji vrtić Žirafa, Nikole Cara 6a
  – osnivač Marija Šimunović

 

Osim objekata dječjih vrtića navedenih u točki VI. ovoga Plana mreže, na području grada Rijeke predviđa se gradnja novih objekata dječjih vrtića ili uključivanja postojećih objekata na kojima postoji mogućnost prenamjene građevine za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi, u suglasju s prostornim planovima Grada Rijeke.

Grad Rijeka će provesti statusnu promjenu Dječjeg vrtića Rijeka sukladno zakonu kojim se uređuju ustanove, zakonom kojim se uređuje predškolski odgoj i obrazovanje te Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja, na način da će se Dječji vrtić Rijeka podijeliti na šest ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja.

Grad Rijeka će pokrenuti postupak provođenja statusne promjene iz stavka 1. ovoga članka kada se steknu svi preduvjeti (financijski, kadrovski, prostorni, tehnički i drugi preduvjeti) za provođenje ove statusne promjene.

Ovaj Plan mreže dostavit će se Primorsko-goranskoj županiji radi usklađivanja razvitka mreže dječjih vrtića na području Primorsko-goranske županije.

 

 

Ovaj Plan mreže stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/14-01/58

URBROJ: 2170-01-16-00-14-2

Rijeka, 15. svibnja 2014.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.