GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 20. svibnja 2014.

Godina I. – broj 7.Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u tekstu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu objavljene u “Službenim novinama Grada Rijeke” broj 4 od 31. ožujka 2014. godine, te se daje

 

 I S P R A V A K

Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu


U preambuli Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 4/14) umjesto riječi: “veljače” treba stajati riječ: “ožujka”.

 

KLASA: 021-05/14-01/35

URBROJ: 2170-01-16-00-14-4

Rijeka, 23. svibnja 2014.

 

 

U R E D   G R A D A

V.d. pročelnika Ureda Grada

Verena Lelas Turak, v.r.