GRADONAČELNIK / Petak, 21. veljače 2014.

Godina I. – broj 2.Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13) i članka 15. stavka 2. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 33/13), Gradonačelnik Grada Rijeke, 10. veljače 2014. godine, donio je

 

O D L U K U
o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata

Članak 1.

 

Naplata naknade za parkiranje obavlja se na javnim parkiralištima u dijelu grada Rijeke koji je omeđen ulicama: Križanićeva, Wenzelova, S. Cindrića, A. K. Miošića, Brentinieva, Strossmayerova, Titov trg, Vodovodna, I. Grohovca, Žrtava fašizma, Muzejski trg, Šetalište V. Nazora, P. Kobeka, Trinajstićeva, Baštijanova, Tizianova, 1. maja, V. C. Emina, Z. Petranovića, R. K. Jeretova, N. Cara, Potok, S. Vončine, Cambierieva, Trg kralja Tomislava, Riva Boduli i Demetrova, površinom oko zgrade bazena na Školjiću i s južne strane morskom obalom.

Dio grada iz stavka 1. ovoga članka podijeljen je u četiri područja: Centar, Istok, Zapad i Sjever.

Granice područja Centra prema Istoku čine Mrtvi kanal, prema Zapadu ulice Zadarska i E. Barčića, prema Sjeveru Muzejski trg, Ulica žrtava fašizma i Ulica I. Grohovca.

Granica između područja Zapada i Sjevera ide ulicom 1. maja i F. La Guardie, a granica između područja Istoka i Sjevera je Rječina.

Naplata naknade za parkiranje obavlja se i na obilježenim parkirališnim mjestima u ulicama iz stavka 1. ovoga članka.

Osim javnih parkirališta utvrđenih u stavku 1. ovoga članka, naplata naknade za parkiranje obavlja se i na javnom parkiralištu Jelačićev trg, Podpinjol, javnom parkiralištu u Ulici M. Barača i javnom pakrkiralištu na području Preluk te u Ciottinoj garaži, javnoj garaži Dvoranskog plivališta Kantrida i javnoj garaži Centar Zamet.

 

Članak 2.

 

Javna parkirališta pod naplatom podijeljena su u tri zone, kako slijedi:

– 0. zona obuhvaća javna parkirališta Žabica, Tržnica (ulice Riva Boduli, Verdijeva, Zagrebačka, Demetrova, Matačićeva i Wenzelova), Jelačićev trg, Š. Ljubića, F. Kurelca, Dolac, Strohalova, Zadarska ulica, F. Supila, Žrtava fašizma, E. Barčića, M. Gupca, Veslarska, I. Zajca, Splitska, I. Dežmana, Ciottina ulica, Školjić-ulica i Školjić II,

– 1. zona obuhvaća javna parkirališta Riva, Trg kralja Tomislava, S. Cindrića, Muzejski trg, Cambierieva, M. Butkovića, Školjić – pored bazena, I. Filipovića, I. Marinkovića, Trinajstićeva, Laginjina, Tizianova, S. V. Čiče, M. Albaharija, I. Rendića, Lj. Matešića, Senjskih uskoka, Uspon I. Tomee, Omladinska, M. Smokvine, F. Brentinia, Podhumskih žrtava, Studentska, J.Račića, Vodovodna ulica, Šetalište V. Nazora, Potok (ulice S. Vončine, Potok, J. Završnika, N. Cara, R. K. Jeretova i Z. Petranovića).

– 2. zona obuhvaća javno parkiralište u Ulici M. Barača i P. Kobeka.

Zone iz stavka 1. ovoga članka označene su kako slijedi:

– 0. zona označena je plavom bojom,

– 1. zona označena je crvenom bojom,

– 2. zona označena je žutom bojom.

 

Članak 3.

 

Zatvorena javna parkirališta na području grada Rijeke su: Ciottina garaža, javno parkiralište Podpinjol, javna garaža Dvoranskog plivališta Kantrida, javna garaža Centar Zamet, javno parkiralište na području Preluk, Putnička obala, Delta, Gomila, Trg 128. brigade Hrvatske vojske, Trg riječke rezolucije, Rikard Benčić i Školjić-Otok.

Otvorena javna parkirališta na području grada Rijeke su sva javna parkirališta utvrđena u članku 2. stavku 1. ove Odluke.

 

 

 

Članak 4.

 

Parkirališna mjesta na javnim parkiralištima označavaju se horizontalnim oznakama plave boje.

 

Članak 5.

 

Naknada za parkiranje vozila na javnim parkiralištima plaća se radnim danom od 7,00 do 21,00 sat, a subotom od 7,00 do 14,00 sati.

Naknada za parkiranje vozila na javnim parkiralištima ne plaća se nedjeljom i blagdanom.

 

Članak 6.

 

Izuzetno od odredbe članka 5. stavka 2. ove Odluke, naknada za parkiranje vozila, i to:

– na javnom parkiralištu Tržnica (ulice Riva Boduli, Verdijeva, Zagrebačka, Demetrova, Matačićeva i Wenzelova) plaća se i nedjeljom u vremenu od 7,00 do 12,00 sati,

– u javnoj garaži Dvoranskog plivališta Kantrida plaća se radnim danom, subotom, nedjeljom i blagdanom u vremenu od 0,00 do 24,00 sata,

– u javnoj garaži Centar Zamet plaća se radnim danom, subotom, nedjeljom i blagdanom u vremenu od 0,00 do 24,00 sata.

 

Članak 7.

 

Izuzetno od odredbe članka 5. ove Odluke, naknada za parkiranje vozila na javnom parkiralištu na području Preluk plaća se kako slijedi:

– za osobna vozila – u razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza radnim danom, subotom, nedjeljom i blagdanom, u vremenu od 8,00 do 20,00 sati,

– za osobna vozila – tijekom cijele godine, samo nedjeljom, u vremenu od 7,00 do 13,00 sati.

 

Članak 8.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 55/09, 56/10, 6/12 i 44/12).

 

Članak 9.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 023-01/14-04/13-18

URBROJ: 2170/01-15-00-14-1

Rijeka, 10. veljače 2014.

 

 

GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.