Arhiva 2014.

Godina I. – broj 1. Godina I. – broj 2. Godina I. – broj 3. Godina I. – broj 4. Godina I. – broj 5. Godina I. – broj 6. Godina I. – broj 7. Godina I. – broj 8. Godina I. – broj 9. Godina I. – broj 10. Godina I. – broj 11…. Read More

Arhiva 2015.

Godina II. – broj 1. Godina II. – broj 2. Godina II. – broj 3. Godina II. – broj 4. Godina II. – broj 5. Godina II. – broj 6. Godina II. – broj 7. Godina II. – broj 8. Godina II. – broj 9. Godina II. – broj 10. Godina II. – broj 11…. Read More

Arhiva 2016.

Godina III. – broj 1. Godina III. – broj 2. Godina III. – broj 3. Godina III. – broj 4. Godina III. – broj 5. Godina III. – broj 6. Godina III. – broj 7. Godina III. – broj 8. Godina III. – broj 9. Godina III. – broj 10. Godina III. – broj 11…. Read More

Arhiva 2017.

Godina III. – broj 1. Godina III. – broj 2. Godina III. – broj 3. Godina III. – broj 4. Godina III. – broj 5. Godina III. – broj 6. Godina III. – broj 7. Godina III. – broj 8. Godina III. – broj 9. Godina III. – broj 10. Godina III. – broj 11…. Read More

Arhiva 2018.

Godina V. – broj 1. Godina V. – broj 2. Godina V. – broj 3. Godina V. – broj 4. Godina V. – broj 5. Godina V. – broj 6. Godina V. – broj 7. Godina V. – broj 8. Godina V. – broj 9. Godina V. – broj 10. Godina V. – broj 11…. Read More

Arhiva 2019.

Godina V. – broj 1. Godina V. – broj 2. Godina V. – broj 3. Godina V. – broj 4. Godina V. – broj 5. Godina V. – broj 6. Godina V. – broj 7. Godina V. – broj 8. Godina V. – broj 9. Godina V. – broj 10. Godina V. – broj 11…. Read More

Arhiva 2020.

Godina V. – broj 1. Godina V. – broj 2. Godina V. – broj 3. Godina V. – broj 4. Godina V. – broj 5. Godina V. – broj 6. Godina V. – broj 7. Godina V. – broj 8. Godina V. – broj 9. Godina V. – broj 10. Godina V. – broj 11…. Read More

Arhiva 2021.

Godina V. – broj 1. Godina V. – broj 2. Godina V. – broj 3. Godina V. – broj 4. Godina V. – broj 5. Godina V. – broj 6. Godina V. – broj 7. Godina V. – broj 8. Godina V. – broj 9. Godina V. – broj 10. Godina V. – broj 11…. Read More

Arhiva 2022.

Godina V. – broj 1. Godina V. – broj 2. Godina V. – broj 3. Godina V. – broj 4. Godina V. – broj 5. Godina V. – broj 6. Godina V. – broj 7. Godina V. – broj 8. Godina V. – broj 9. Godina V. – broj 10. Godina V. – broj 11…. Read More

Potvrda o usklađenosti mikrolokacija iz Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Rijeke za 2023. godinu

    REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze   KLASA:         342-01/22-01/178 URBROJ:      2170-07-02/6-23-3 Rijeka,           4. siječnja 2023.   Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ br. 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) – dalje u tekstu Uredba, Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro,… Read More

Godina X - broj 1. / OSTALO / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 19. siječnja 2023.

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik… Read More

Godina X - broj 1. / GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 19. siječnja 2023.

Izmjene Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13  i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke… Read More

Godina IX - broj 15. / GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 21. prosinca 2022.

Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 136/04, 63/08, 133/13 i 63/14), i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke 6. lipnja… Read More

Godina IX - broj 9. / GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 15. lipnja 2022.

I. Dopuna Potvrde o usklađenosti I. Dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu na području Grada Rijeke

    REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze   KLASA:         342-01/21-01/237 URBROJ:      2170-07-02/6-22-9 Rijeka,           14. lipnja 2022.   Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ br. 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) – u daljnjem tekstu Uredba, Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro,… Read More

Godina IX - broj 9. / OSTALO / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 15. lipnja 2022.

Potvrda o usklađenosti mikrolokacija iz Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Rijeke za 2022. godinu

             REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze KLASA: 342-01/21-01/237 URBROJ: 2170/1-07-02/6-21-2 Rijeka, 20. prosinca 2021.     Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ br. 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) – dalje u tekstu Uredba, Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro,… Read More

Godina VIII - broj 17. / OSTALO / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 29. prosinca 2021.

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), članka 58. Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 13. prosinca 2021…. Read More

Godina VIII - broj 17. / GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 29. prosinca 2021.

Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 6. prosinca… Read More

Godina VIII - broj 16. / GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 23. prosinca 2021.

I. Dopuna potvrde o usklađenosti s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2021. godinu

         REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA            Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze KLASA: 342-01/20-01/129 URBROJ: 2170/1-07-02/6-21-6 Rijeka, 27. svibnja 2021.   Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) – u daljnjem tekstu Uredba, Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko… Read More

Godina VIII - broj 9. / OSTALO / Datum tiskanog izdanja: Petak, 4. lipnja 2021.

Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 24. svibnja… Read More

Godina VIII - broj 9. / GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak, 4. lipnja 2021.

Potvrda o usklađenosti mikrolokacija iz Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Rijeke za 2021. godinu

             REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze KLASA: 342-01/20-01/129 URBROJ: 2170/1-07-02/6-20-3 Rijeka, 18. prosinca 2020.     Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ br. 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) – u daljnjem tekstu Uredba, Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro,… Read More

Godina VII - broj 17. / OSTALO / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 28. prosinca 2020.

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) Gradonačelnik Grada Rijeke, 9. prosinca 2020…. Read More

Godina VII - broj 17. / GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 28. prosinca 2020.

Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) Gradonačelnik Grada Rijeke, 9. prosinca 2020…. Read More

Godina VII - broj 15. / GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 21. prosinca 2020.

I. Dopuna potvrde o usklađenosti Izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2020. godinu

                         REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze                        KLASA: 342-01/19-01/154 URBROJ: 2170/1-07-02/6-20-13 Rijeka, 28. travnja 2020.   Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (″Narodne novine″ broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) – u daljnjem tekstu Uredba, Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro,… Read More

Godina VII - broj 7. / OSTALO / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 6. svibnja 2020.

Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20) Gradonačelnik Grada Rijeke, 30…. Read More

Godina VII - broj 4. / GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 31. ožujka 2020.

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Rijeke, 19. prosinca… Read More

Godina VI - broj 23. / GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 24. prosinca 2019.

Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2019. godinu

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Rijeke, 19. prosinca 2019. godine,… Read More

Godina VI - broj 22. / GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 23. prosinca 2019.

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2019. godinu

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Rijeke, 21. prosinca… Read More

Godina VI - broj 1. / GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 17. siječnja 2019.

Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2018. godinu

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Rijeke, 11. prosinca… Read More

Godina V - broj 16. / GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 24. prosinca 2018.

Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2018. godinu

            Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10, 5/13, “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16-pročišćeni tekst i 12/17) Gradonačelnik Grada Rijeke, 15. svibnja 2018. godine, donio je

Godina V - broj 8. / GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 28. svibnja 2018.

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2018. godinu

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17) Gradonačelnik Grada Rijeke, 9. siječnja 2018…. Read More

Godina V - broj 1. / GRADONAČELNIK / Ponedjeljak, 15. siječnja 2018.

Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2017. godinu

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Rijeke, 5. prosinca 2017. godine,… Read More

Godina IV - broj 12. / GRADONAČELNIK / Četvrtak, 28. prosinca 2017.

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2017. godinu

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10, 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Rijeke, 13. prosinca 2016. godine, donio… Read More

Godina III - broj 14. / GRADONAČELNIK / Ponedjeljak, 23. prosinca 2016.

Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2016. godinu

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10, 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Rijeke, 24. listopada 2016. godine, donio… Read More

Godina III - broj 12. / GRADONAČELNIK / Ponedjeljak, 14. studenoga 2016.

Izmjena Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2016. godinu

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Rijeke, 28. lipnja 2016. godine, donio je

Godina III - broj 10. / GRADONAČELNIK / Petak, 15. srpnja 2016.

Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2016. godinu

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradonačelnik Grada Rijeke, 8. ožujka 2016. godine, donio je

Godina III - broj 5. / GRADONAČELNIK / Četvrtak, 10. ožujka 2016.

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2016. godinu

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradonačelnik Grada Rijeke 15. prosinca 2015. godine, donio je

Godina II. - broj 13. / GRADONAČELNIK / Četvrtak, 24. prosinca 2015.

Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2015. godinu

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10, 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradonačelnik Grada Rijeke 2. studenoga 2015. godine, donio je

Godina II. - broj 11. / GRADONAČELNIK / Utorak, 10. studenoga 2015.

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2015. godinu

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10, 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradonačelnik Grada Rijeke 11. prosinca 2014. godine, donio je

Godina I. - broj 14. / GRADONAČELNIK / Utorak, 23. prosinca 2014.