Odluka o razrješenju ravnatelja Muzeja grada Rijeke

Na temelju članka 38. i članka 44. stavka 2. točke 2. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97 – ispravak, 47/99 – ispravak, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 26. stavaka 3. i 4. Zakona o muzejima („Narodne novine“ broj 61/18, 98/19 i 114/22), članka 29. stavka 2. točke 2. Statuta Muzeja grada Rijeke te… Read More

Godina X - broj 5. / GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 10. ožujka 2023.

Odluka o ukidanju statusa općeg dobra u k.o. Srdoči

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01,79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta), članka 103. stavka 2. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 i… Read More

Godina X - broj 4. / GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 27. veljače 2023.

Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Muzeja moderne i suvremene umjetnosti

Na temelju članka 23. stavka 2. Zakona o muzejima (“Narodne novine” broj 61/18, 98/19 i 114/22), članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak pročišćenog teksta, 123/17, 98/19 i 144/20),članka 13…. Read More

Godina X - broj 2. / GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 26. siječnja 2023.

Odluka o ukidanju Odluke o davanju koncesije na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače šećerane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (ugostiteljski objekt za pružanje usluga hrane i pića-slastičarnica / caffe bar)

Na temelju članka 54. stavka 8. Zakona o koncesijama (“Narodne novine” broj 69/17 i 107/20), članaka 130. i 131. Zakona o općem upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09 i 110/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17,… Read More

Godina IX broj 16. / GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 23. prosinca 2022.

Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Muzeja grada Rijeke

Na temelju članka 23. stavaka 2. i 4. Zakona o muzejima (“Narodne novine“ broj 61/18, 98/19 i 114/22), članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak pročišćenog teksta, 123/17, 98/19 i 144/20)… Read More

Godina IX - broj 15. / GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 21. prosinca 2022.

Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2023. godinu

Na temelju članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke”… Read More

Godina IX - broj 15. / GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 21. prosinca 2022.

Izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022. godinu

            Na temelju članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada… Read More

Godina IX - broj 14. / GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 13. prosinca 2022.

Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području grada Rijeke za razdoblje od 2023. do 2025. godine

            Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama (“Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 8. prosinca… Read More

Godina IX - broj 14. / GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 13. prosinca 2022.

Plan davanja koncesija na području grada Rijeke za 2023. godinu

            Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama (“Narodne novine” broj 69/17 i 107/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 8. prosinca… Read More

Godina IX - broj 14. / GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 13. prosinca 2022.

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Rijeke

            Na temelju članka 20. stavka 1. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima (“Narodne novine” broj 115/16, 101/17 i 114/22) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada… Read More

Godina IX - broj 14. / GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 13. prosinca 2022.